Ydelser

www.rikkeschwartz.dk

 

 

RIKKE SCHWARTZ - Autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi/børn

E-mail rikke_schwartz@hotmail.com telefon 22 14 00 05

Rikke Schwartz

 

 

Faglig konsulent ved projekter og udviklingsarbejde

 

Jeg tager imod henvendelser om projekter/udviklingsarbejder vedr. børn.

 

Mine ydelser er

◾faglig sparring

 

◾tilføre viden om børn og familier

 

◾tilføre viden om tværfaglig indsats overfor projektets målgruppe

 

 

Faglig konsulent vedr. komplicerede børnesager

 

Jeg tager imod henvendelser fra

◾sagsbehandlere

◾psykologer

◾familieplejekonsulenter

 

om komplicerede børnesager, bl.a.

◾børn af psykisk syge forældre

◾børn, der er anbragt

 

Min ydelse er at afklare sagens problemstilling og udforme handleplan sammen med den/de sagsansvarlige.

 

 

 

Supervision individuelt og i grupper

 

Jeg tager imod henvendelser fra

◾psykologer

◾psykologteams fra samme arbejdsplads

◾pædagog/lærerteams med specialpædagogisk funktion

 

og yder

◾supervisionsforløb mhp. specialistuddannelse

◾sagssupervision af enkeltsager

◾supervisionsforløb mhp. kvalificering af teams i specialinstitutioner og psykologteams, f.eks fra PPR

◾supervision af plejeforældre

 

Supervisionen kan finde sted individuelt eller i grupper.

 

Aut. psykolog Rikke Schwartz - www.rikkeschwartz.dk -