publikationer

www.rikkeschwartz.dk

 

 

RIKKE SCHWARTZ - Autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi/børn

E-mail rikke_schwartz@hotmail.com telefon 22 14 00 05

Rikke Schwartz

 

 

1994 Plastic-Sted-Pap-Harmonikafamilien.

Sex og Sundhed 15, p. 14-17

 

1994 Børn bør have ret til rådgivning

Lov og Ret 4.årgang,nr. 3 1994, p.30-32.

 

1996 Deltidspleje-aflastning eller socialpædagogisk behandling

Tidsskrift for familiepleje og opholdssteder, temanummer 4 p. 5-13.

 

1996 Samtaler med børn efter Bistandsloven

i: Nyhedsbrev for Social-og Sundhedssektor, nr 21november 96, p. 14-16.

 

1997 Barnet i undersøgelsen

i: Børns ret til fortrolighed. Red: Marianne Højgaard, Margrethe Kähler og Rikke Schwartz,

Sikon 1997

 

1997 Det svære skøn

Dansk PsykologNyt 19, p 7-9

 

1998 Konsulentarbejde i ambulant børnepsykiatri

Foredrag udarbejdet til Amtsrådsforeningens konference i september 98 om

børne-og ungdomspsykiatri. Årsberetning fra børnepsykiatrisk afdeling KAS Gentofte 1998.

 

1999 Børns og unges retsstilling

i: Børne og ungdomspsykiatri, red. Lier, L., Isager,T., Jørgensen O.S., Larsen F.W.

og Aarkrog, T., Hans Reitzels Forlag 1999

 

1999 Stedforældrefamilien

i: Børn og familier i det postmoderne samfund, red. Dencik, L og Schultz Jørgensen.

Hans Reitzels Forlag 1999

 

2000 Målrettet og koordineret støtte til børn af psykisk syge forældre.

Rapport om projekt udgivet på KAS Gentofte 2000.

 

2001 Stedforældrefamilien

i: Familiens psykologi, dens dynamik og udvikling, red. Pernille Reumert, Reitzel.

 

2004 Undersøgelser i bred og snæver forstand

Psykologisk Pædagogisk Rådgivning 41. Årg. nr.5-6

 

2005 Metoder og dilemmaer i langvarige behandlingsforløb for

børn af psykisk syge forældre. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning 42. årg. nr. 2

Lone Hylander, Ellen Krabbe og Rikke Schwartz

 

2005 Behandling af børn anbragt i familiepleje.

Overvejelser over begrebet rummelighed.

Psykologisk Pædagogisk Rådgivning 42. årgang nr.3

Rikke Schwartz og Inge Østergård Hansen

 

2006 Børn der fejler "noget"

Psykolog Nyt, Nr. 10 2006

Lilian Donde, Anita Madsen og Rikke Schwarz

 

2008 Fra interaktion til relation - Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore og Fonagy.

Susan Hart og Rikke Schwartz.

Hans Reitzels Forlag 2008

 

2011 Den psykologiske undersøgelse af børn Klik på billedet og kom til forlagets hjemmeside, hvor du kan læse beskrivelse af bogen eller bestille den

Rikke Schwartz

Hans Reitzels Forlag 2011

 

2011 Når alarmklokken bør ringe Klik på billedet og kom til forlagets hjemmeside, hvor du kan læse beskrivelse af bogen eller bestille den

i: Psykologi i skolen - hvad virker?

red. Carsten Bendixen og Henrik Fischer

Hans Reitzels forlag 2011

 

Aut. psykolog Rikke Schwartz - www.rikkeschwartz.dk -